Nye innstramninger, nasjonalt - Skiforbundet sin veileder.

Postet av Geir Magne Feed den 8. Des 2021

Skiforbundets koronaveileder

Skiaktivitet kan gjennomføres! Etter Regjeringens nye nasjonale smitteverntiltak kan trening og renn i skiidretten langt på vei gjennomføres som normalt, men det er viktig at vi følger grunnleggende smittevernråd.

For aktivitet og arrangement i skiidretten gjelder følgende:

Regjeringen har besluttet å innføre en rekke nasjonale smitteverntiltak for å få ned belastningen på helse- og omsorgstjenesten, og forsinke og begrense spredningen av omikron. Tiltakene gjelder fra midnatt, natt til 9. desember.

Restriksjonene som innføres for fritidsaktivitet og arrangement gjelder i stor grad innendørsaktivitet, og trening og renn i skiidretten kan derfor langt på vei gjennomføres som normalt.

Selv om vi driver utendørs er det imidlertid svært viktig at alle følger grunnleggende smittevernråd:
1) Hvis du er syk eller har luftveissymptomer; Hold deg hjemme og test deg
2) Hold avstand til andre
3) Sørg for å opprettholde god hånd- og hostehygiene

Når det gjelder aktivitet og arrangement, gjelder følgende:
* Fritidsaktiviteter bør så langt som mulig gjennomføres utendørs.
* Ved innendørs aktivitet for voksne (over 20 år) bør gruppestørrelsen ikke overstige 20 personer.
* For innendørs arrangementer gjelder antallsbegrensning på 600 personer (i 3 kohorter a’200) ved faste tilviste sitteplasser. Uten faste tilviste sitteplasser er maksimalt antall 50.
* Det er ingen antallsbegrensning for utendørs arrangement.
* Ved utendørs arrangement og aktivitet, bør garderober stenges og bruk av oppholdsrom og andre innendørs fasiliteter begrenses til det som er nødvendig for å kunne gjennomføre arrangementet. Ved bruk av innendørs rom/fasiliteter, for eksempel til premieutdeling, gjelder reglene for innendørs arrangement.
* Toppidrett kan gjennomføres som normalt, men innenfor gjeldende antallsbegrensninger
* Munnbind skal benyttes i alle områder, både innendørs og utendørs, hvor det er vanskelig å holde avstand til andre.

KOMPENSASJONSORDNING
Tilskuddsordningen for arrangement/aktivitet for frivillige organisasjoner gjelder i perioden 1. januar til 31. oktober. Ordningen omfatter både gjennomførte og avlyste arrangement/aktivitet. Ordningen er ubyråkratisk og enkel, og stiller ingen krav til innsending av dokumentasjon sammen med søknaden. Søker må imidlertid ved eventuell etterkontroll kunne dokumentere/ sannsynliggjøre beløpene som oppgis i søknaden.

Søknadsfrist (siste frist) er 15. november, men søknader behandles fortløpende.

Se mer info her: Tilskot i samband med arrangement eller aktivitetar - Lotteri- og stiftelsestilsynet (lottstift.no).

Tidlere artikkel, desember 2020:

«BEST PRACTICE» FOR SKI-NORGE

Alle arrangører av organisert idrett (treninger, samlinger, arrangement) må:
1. Gjøre en risikovurdering av aktiviteten som planlegges

2. Utarbeide smittevernplan:
a) Sjekkliste for godt smittevern ved idrett.

Eksempel på arrangementsmanual (NB: Ikke oppdatert etter siste smittevernregler).
Arrangementsmanual (last ned Word), Last ned arrangementseksempler (XL).

3. Arrangører må forholde seg til lokale regler og sørge for nødvendig varsling og tillatelser fra lokale helsemyndigheter

Se Helsedirektorates veileder for idrett for mer informasjon og anbefalinger knyttet til utøvelse av idrettsaktivitet. 

Nyttig informasjon og maler:

  • Kompensasjonsordning
  • NIF og Vipps tilbyr gratis besøksregistreringssystemet for arrangement: qrona.nif.no.
  • Vi oppfordrer alle arrangører, medlemmer i klubber, foreldre og foresatte å gjennomføre Norges Idrettsforbunds koronavettkurs.

Plakater som klubber/lag kan printe ut og henge opp på treninger. For treninger i alpinbakker henviser vi videre til fnugg.no.

Mange råd og regler som nå skal og må følges.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.