Løypemeldinger
Oppdatering 2. mars  Mildvær på gang, løyper kjøres etter hvert. yr og sludd framover til mandag .
Generell melding:  Sesongen er i gang, løyper er kjørt.  
Løype:
Oppkjørt dato: 
Bjorvatnsrunden/Folefallet 6km, Kjelkeløype. 40-7019/2Begge stilarter
Flatebygd- Bertesknapen 10kmt/r
30-9019/2Fra Plassen - Bertes
Sandan/Tykkris/Skjevledalen - 6 km, t/r30-9019/2Begge stilarter, såle kjørt
Høgås - Gautestad- Brahjelmen 90-140 cm26/2Fine forhold, Kjørt opp til Tvitjønna
Høgås - Kjerosløypa, kjelkeløype 8,1km 65-100cm26/2Begge stilarter
Høgås skianlegg -Lysløype 7,5km 95-110cm2/3Begge stilarter
Høgås skianlegg 1-15km 75-110cm2/3Begge stilarterer laget i 1,2,3 , 5 og 7,5 km
Høgås-Førevatn-Himmelsyna, 24 km t/r 35-100 cm2/3Begge stilarter, lite snø noen steder, veldig lite snø over toppen og Sirishei.
Høgås-Himmelsyna/Postkassa, 9,2km t/r 90-100 cm2/3Begge stilarter til toppen, lite snø over tregrensa
Kjuklingheia 8km 80-100cm28/2Begge stilarter
Lysløypa - Evje 9km t/r  10- 30cm19/2Begynner å bli lite snø i sålen.
Nævertjønnrunden 12km  80-100cm19/2Begge stilarter, laget såle
Rassevæte - Berteskn. t/r 14km 
 
Skarvehei/Hovassd.-Vikstøl-Voyland 70-100 cm 18/2Begge stilarter 
Bjørnehiet - Stangev.- Hovassdalen-Himmels. 75-120cm18/2Begge stilarter
Voylan-Himmelsyna 10km t 50-100 cm18/2Begge stilarter.
Voylan-Undeland-Bjorvatn 9,5km t 50-80 cm19/2Begge stilarter.