Løypearbeid på Høgås

Postet av Geir Magne Feed den 6. Nov 2021

Arbeid med løypenettet og forbedring av traseene pågår jevnlig på Høgås. Ved Takåstjønna i Takdalen har det vært en vanskelig bergnabb/sving på skiløypa. Her har vi nå fått tatt vekk litt av bergnabben i svingen og løypa blir bredere og slakere sving. Stadion området er klargjort for vinteren med staur for å lage/markere de ulike løypetraseene som går over stadionområde. Det er mange små detaljer i løypenettet som skal stemme før sesongen tar til. Skilt og merkestaur/stikker må sjekkes at de er på plass. Stikkrenner må sjekkes slik at de ikke går tette osv.

Svingen ved Takåstjønna i Hovedløypa er utbedra.

Boring måtte til for å forbedre løypa i Takdalen.

Her er fjellnabben sprengt bort og svingen er ikke så farlig som tidligere.

Det er viktig å få slått av graset i løypene slik at dette ikke isolerer nå vinteren inntreffer.

Flom må vi regne med.

Persontelleren har fungert i Hovedløypa. Når skisesongen starter vil den bli plassert på ett punkt i Hovedløypa hvor fleste mennesker passerer.

Skilt som elgen har kvestet og ødelagt.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.